Företagsnyheter

TUNG LASTTRANSPORT FÖR MS-HASTIGHETSFÖRSÖRJNINGSKEDJAN

2020-11-12
MS-speed Supply Chain hanterade en ganska stor sändning av kraftgenerationsutrustning, består av tre uppsättningar gasturbiner och generatorer på totalt 6141 Cbm / 315 Pkgs, som inkluderade 6 tunga lyft på 85 till 98 ton, dimension 12,30 x 3,47 x 4,10 (Mtr).

Ms-speed Supply ChainIs omfattning av arbetet ingår, ta emot från under krok fartyg, överföring till lagring gård, i transit dokumentation & tullklarering, skiftande från lagring gård till tillsammans med utgående fartyg / pråm för resa till slutdestination.
framgångsrikt genomfört verksamheten i nära samordning med fartygsagenten, för lagring av last, slutförande av importanpassad klarering och hamnhantering före fartygets ankomst.
Vid fartygsläge mobiliserade vi tillräcklig arbetskraft och släpvagnar för att ta emot 06 tunga lyftpaket under fartygskrok och flytta till hamnlagringsgården och placera på balkar och stöd, medan all annan styckegod flyttades av hamnpersonalen till lagringsgården.
Inom en veckas tid exporterades alla 315 paket till slutdestinationen, till vår kunds fullständiga tillfredsställelse.